باربری ابوذر
شرکت حمل و نقل وطن گرد اهواز
باربری اهواز روز
باربری اهواز
باربری اهواز سریع
باربری ابوعلی

خدمات مالی و آموزشی

تعداد بازدید : 435

انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها مطابق با بروزترین تغییرات قوانین شامل:
تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و ارسال لیست مالیاتی
تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی
تنظیم لیست ارایه پرداخت حقوق به بانک
تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی
تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
ثبت دفاتر قانونی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی
ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی
بایگانی اسناد مالی و پیشنهاد نرم افاز حسابداری مرتبط با فعالیت ذینفع
تحریر دفاتر روزنامه و کل و تکمیل زونکن مدارک شامل؛
اسناد حسابداری، گزارش تراز آزمایشی قبل و بعد از بستن حسابها در سطح کل و معین، ترازنامه، سود و زیان
تهیه لیست بهای تمام شده کالای ساخته شده
خدمات آموزش حسابداری مقدناتی تا پیشرفته بصورت خصوصی

فرم تماس با آگهی دهنده

آگهی های ویژه